OBAM in beeld - Voedsel & Water

Gamechanger: water


Nieuw is het niet, maar juist het gebrek aan water zorgt voor belangrijke veranderingen wereldwijd. OBAM fondsbeheerder Edwin Simon verwacht dat water in de toekomst een verhandelbare grondstof wordt.

Gamechanger: water

No water, no life. No blue, no green.

Sylvia Earle, bioloog

Edwin Simon: “Water is een noodzakelijk goed, maar drinkwater wordt door het broeikaseffect en de bevolkingsgroei wereldwijd steeds schaarser. Ook veranderingen in eetpatronen, zoals een hogere consumptie van vlees in de opkomende markten, dragen bij aan die schaarste. Voor de productie van 1 kg varkensvlees is 4.800 liter water nodig.

“Op dit moment is waterwinning een lokale aangelegenheid. Men vraagt er verschillende prijzen voor. In landen als Ierland is drinkwater zelfs lange tijd gratis geweest. Het werd gezien als een mensenrecht. Toen dat vorig jaar veranderde, vonden er dan ook flinke demonstraties plaats.

“In de toekomst is het waarschijnlijk dat water als grondstof wordt verhandeld, net als olie en gas. Dat klinkt misschien vreemd, maar voedingsstoffen als graan, mais en aardappels zijn ook een basisbehoefte en worden ook al op de beurs verhandeld. Als water schaarser wordt, is het logisch dat het als grondstof wordt gezien.

shutterstock_132314486.vierkant.jpg

“Een wereldwijde markt voor water kan voor een grotere efficiëntie zorgen. Bij extreme droogte kunnen nabijgelegen regio’s bijvoorbeeld geen misbruik van de situatie maken, omdat ook elders overschotten bestaan. Het kan dus een meer evenwichtige situatie creëren. Daar zijn echter wel voorwaarden aan verbonden."

shutterstock_67004326.vierkant.jpg

“De belangrijkste is dat er een goede infrastructuur moet bestaan. Op het moment is het moeilijk om water te verschepen en is het netwerk van pijpleidingen niet erg uitgebreid. Het kan enkele tientallen jaren duren en er zijn grote investeringen nodig om tot een werkbare situatie te komen. Het kan wel leiden tot grotere investeringen in de zoektocht naar bruikbaar water, als ook private bedrijven op zoek gaan.”

Senior fondsbeheerder Peter Ranty: “Van alle zoetwaterreserves wereldwijd wordt meer dan 70% voor de landbouw gebruikt. De schaarste neemt alleen maar toe. Tot 2030 stijgt het aantal consumenten met 3 miljard. Een bedrijf als bierbrouwer SABMiller werkt samen met lokale gemeenschappen in Afrika om zo goed mogelijk gebruik te maken van de beschikbare waterbronnen."

shutterstock_69325501.vierkant.jpg

“Dergelijk verantwoord gedrag zie je steeds meer. Nestlé stelt zich bijvoorbeeld als doel het watergebruik met een bepaalde percentage te verminderen. Bedrijven worden gedwongen zo efficiënt mogelijk met water om te gaan."

“Op lange termijn is het belangrijk hoe bedrijven dat aanpakken. Op meer korte termijn kijk je als belegger vooral naar de winstontwikkeling. Je moet je dus afvragen wat de goede beleggingshorizon is voor een aandeel. OBAM richt zich op kwaliteitsgroei. Een aspect daarvan is duurzaamheid. We zijn echter geen duurzaamheidsfonds en het is daarom geen eerste selectiecriterium. Dat betekent niet dat dergelijke factoren niet van belang zijn.”

Everything we think about regarding sustainability - from energy to agriculture to manufacturing to population - has a water footprint. Almost all of the water on Earth is salt water, and the remaining freshwater supplies are split between agricultural use and human use - as well as maintaining the existing natural environment.

Jamais Cascio, futuroloog
delen