Markten van morgen

Biedt Smart Healthcare kansen voor beleggers?

Siegfried Kok Siegfried Kok 12.08.2016

Onlangs maakte Google bekend een samenwerkingsverband aan te gaan met GlaxoSmithKline op het gebied van bio-elektronika.

Biedt Smart Healthcare kansen voor beleggers?

De ontwikkeling dat 'techbedrijven' en 'farmaciereuzen' gaan samenwerken om informatie te verzamelen over medische aandoeningen wordt ook wel 'smart health' genoemd. Hoe slim is 'smart health' inmiddels?

 ‘Meten is weten’

is één van de thema’s op het gebied van healthcare waar diverse IT bedrijven zich over buigen. Apple, Facebook, Google en IBM zijn voorbeelden van bedrijven die graag willen weten hoe het lichaam van de mens werkt en reageert op veranderingen.

Apple heeft bijvoorbeeld de Healthkit ontwikkeld voor de I-watch waarmee de hartslag en andere metrics gemeten kunnen worden. Facebook heeft inmiddels Moves, een health-tracking app, in haar bezit. Alphabet (Google) heeft diverse acquisities gepleegd zoals de biotech startup Calico en IBM heeft met de overname van Truven stevige stappen gezet op het gebied van cloud-based healthcare.

OBAM google smart healthcare.png

Daarnaast werken de grotere IT bedrijven steeds intensiever samen met diverse farmaceutische bedrijven om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is de afgelopen week aangekondigde joint venture van 700 miljoen dollar tussen Alphabet en GlaxoSmithKline. Voor het versmelten van IT in healthcare wordt de term Smart Healthcare gebruikt.

Waar liggen de kansen?

De kansen van Smart Healthcare liggen vooral in het herkennen van patronen in lichaamsprocessen door het kwantificeren van data en combineren van diverse datastromen. Zo kunnen in theorie diverse aandoeningen zoals epilepsie voorspeld worden en kunnen onregelmatigheden in het lichaam sneller herkend worden.

baseline.jpg

Alphabet heeft bijvoorbeeld via hun startup Verily Life Sciences in 2014 het Baseline project in het leven geroepen, waarbij van 175 personen alle genetische en moleculaire gegevens worden verzameld. Naarmate het project vordert, is het de bedoeling om meer mensen aan deze studie toe te voegen om de resultaten te verbeteren.

De investeringen in Smart Healthcare van de grote IT bedrijven zoals Alphabet zorgen ervoor dat er hulpmiddelen in de gezondheidszorg beschikbaar komen om adequater en efficiënter te reageren op gezondheidsproblemen. Daarnaast is het voorkomen van gezondheidsproblemen een pré om uitgaven in de gezondheidszorg te verminderen. Smart Healthcare kan een nieuwe groeimarkt voor farmaceutische- en IT bedrijven gaan worden. Dit kan echter wel een langjarig proces worden wanneer het betrekking heeft op medicijnen of apparatuur, aangezien deze nieuwe methoden eerst nog door de regulerende instanties goedgekeurd zullen moeten worden. Tevens moet worden bepaald of de kosten van de methodes vergoed kunnen worden; hier liggen ook vaak belemmeringen.  

Privacy

Het scenario dat de medische gegevens van de consument beschikbaar zijn voor de grote IT en farmaceutische bedrijven is nog lang niet van toepassing. Wel is het belangrijk om deze technologische ontwikkeling in de healthcare sector te volgen.

Het is onontgonnen terrein waarop deze sector zich bevindt en de tijd zal uitwijzen of de kaders die worden gesteld aan het verzamelen van persoonsgegevens goed genoeg zijn om de privacy te waarborgen want dit creëert vaak ook nog een bottleneck.

privacy2.png

Wat vindt OBAM ervan?

OBAM als lange termijn belegger kijkt met veel interesse naar deze technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Dit kan kansen bieden voor de belegger om te profiteren van de groeimogelijkheden en de toename in toegevoegde waarde van de productportfolio van bedrijven actief in dit segment. Belangrijk daarbij blijft te beseffen dat nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg vaak een langere aanloopperiode kennen gezien de sterke regulatie en in dit geval privacy gevoeligheid.

vorige Merken in opkomende markten
volgende All E-commerce is not equal
delen