Markten van morgen

Op maat gemaakte gezondheidszorg

Siegfried Kok Siegfried Kok 06.12.2017

Er vinden momenteel grote veranderingen plaats binnen de gezondheidszorg. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is de personalisering van de gezondheidszorg. Dit maakt de behandeling van ziektes zoals bijvoorbeeld kanker vele malen efficiënter.

Op maat gemaakte gezondheidszorg

Op dit moment blijkt bij het merendeel van de kankerpatiënten het toegediende medicijn niet effectief te zijn. Dat betekent dat patiënten minder snel genezen en dat de kosten van behandeling hoger zijn dan nodig. Er is namelijk niet één type kanker en het verschilt per persoon hoe men reageert op een medicijn.

Nieuwe technologie maakt het mogelijk om door middel van een bloedmonster een persoonlijk DNA-profiel op te stellen. Men kan daarmee in een vroeg stadium vaststellen met welk type kanker de patiënt te maken heeft. Op basis van het genetisch patroon kunnen dan de juiste medicijnen worden geselecteerd.

De kosten van zo’n analyse zijn fors aan het dalen; hierdoor wordt het steeds toegankelijker voor een groot aantal mensen. Doktoren vinden daardoor sneller het juiste medicijn en er hoeven niet langer verschillende behandelingen geprobeerd te worden, waardoor uiteindelijk veel geld wordt bespaard.

De techniek kan naast de behandeling van kanker bijvoorbeeld ook worden gebruikt in de prenatale zorg. In plaats van de risicovolle vlokkentest om te bepalen of een kindje het Downsyndroom heeft, kan gebruik worden gemaakt van een bloedtest (de NIPT-test). Deze test is recentelijk in Nederland beschikbaar gekomen. Ook binnen forensisch onderzoek zijn er diverse toepassingen.

blood test.aangepast.jpg

Ook werken de grotere IT bedrijven steeds intensiever samen met diverse farmaceutische bedrijven om nieuwe diensten en producten op dit gebied te ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is de joint venture van 700 miljoen dollar tussen Alphabet en GlaxoSmithKline die recentelijk is afgesloten. Voor het versmelten van IT in Healthcare wordt de term Smart Healthcare gebruikt. De kansen van Smart Healthcare liggen vooral in het herkennen van patronen in lichaamsprocessen door het kwantificeren van data en combineren van diverse datastromen. Zo kunnen in theorie diverse aandoeningen zoals epilepsie voorspeld worden en kunnen onregelmatigheden in het lichaam sneller herkend worden. Dit is ook een vorm van op de persoon gerichte gezondheidszorg.

Volgens Siegfried Kok, senior portfoliomanager bij OBAM zal de gepersonaliseerde gezondheidszorg een grote impact hebben op de farmaceutische industrie. Je zult zien dat steeds meer “kleinere” medicijnen een rol gaan spelen, i.p.v. een medicijn dat algemeen gebruikt wordt. Tevens worden er naast de nieuwe testen ook nieuwe medicijnen ontwikkeld die echt een op de persoon gerichte oplossing bevatten.

pexels-photo-576831.vierkant.jpg

Zo kocht farmaceut Gilead op 28 augustus jl. het bedrijf Kite Pharma voor $12 miljard. Kite heeft een techniek ontwikkeld waarbij men de eigen lichaamscellen van een patiënt gebruikt, die daarna genetisch zodanig veranderd worden dat ze in staat zijn het immuunsysteem te activeren wanneer de cellen weer ingebracht worden (CAR-T technologie).

In het geval van kanker werkt het immuunsysteem in veel gevallen namelijk niet waardoor kankercellen niet gedetecteerd worden. Een nadeel van deze CAR-T technologie is dat het in eerste instantie leidt tot hogere kosten aangezien je met de productie lastig schaalgrootte kunt bereiken aangezien de eigen cellen van een patiënt gebruikt worden. Anderzijds is het een eenmalige therapie, terwijl momenteel patiënten voor een langere periode een medicijn gebruiken waardoor uiteindelijk de kosten hoger uit kunnen vallen. Op de persoon gerichte medicatie is overigens niet noodzakelijk voor alle ziekte types. Bijvoorbeeld middelen tegen depressie hebben voor bijna iedere patiënt een vergelijkbare werking en kunnen dus veel meer algemeen gebruikt worden.

clinic-doctor-health-hospital.vierkant.jpg

Op dit moment werken academische ziekenhuizen (in met name de VS) al met de apparatuur die geschikt is voor op de persoon gerichte gezondheidszorg. In de komende paar jaar wordt de techniek verder uitgerold. Een belemmerende factor hierbij zijn enerzijds de kosten en anderzijds op welke manier het vergoed kan worden. Gezien de diversiteit aan verschillende testen zal er eerst een bepaalde algemene standaard moeten komen op basis waarvan de patiënt een vergoeding kan krijgen.

De farmaceutische industrie verwacht dat de persoonlijke aanpak en snellere genezing van op de persoon gerichte gezondheidszorg hogere prijzen zal rechtvaardigen. Anderzijds zullen ze ook omzet gaan verliezen aangezien dat in plaats van een proces waarin vijf verschillende medicijnen de revue passeren, men nu in één keer de juiste behandeling kan starten.

OBAM als lange termijn belegger kijkt met veel interesse naar deze technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

OBAM ziet momenteel de beste beleggingskansen in de producenten van benodigde apparatuur die op de persoon gerichte gezondheidszorg mogelijk maakt. Belangrijk daarbij blijft te beseffen dat nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg vaak een langere aanloopperiode kennen gezien de sterke regulatie.

dna lab.vierkant.jpg

Als belegger speelt OBAM in op trends. We kijken niet alleen waarin we wel moeten beleggen, maar ook waar we niet in moeten beleggen. Dat is de kunst van het kiezen.

aldus Siegfried
vorige Energietransitie
volgende Zal de detailhandel e-commerce overleven?
delen