Het OBAM perspectief

Sander Zondag, chief investment officer


Sander behoort sinds september 2011 tot het OBAM-team en is sinds begin 2013 Chief Investment Officer van het BNP Paribas OBAM Investment Center waaronder het OBAM fonds valt.

Sander Zondag
Sander Zondag

Sander heeft 24 jaar ervaring in portefeuillemanagement. Zo werkte hij ondermeer bij APG Investments als senior portfoliomanager European equities en als hoofd global consumer goods equities bij ING Investment Management.

Daarnaast was hij founding partner van ICT venture capital fonds en bij Aegon Investments portfoliomanager Noord- en Latijns-Amerikaanse aandelenfondsen. Bij ABN Amro Asset Management werkte hij als analist/portfoliomanager voor Aziatische en Latijns-Amerikaanse aandelenfondsen.

Sander is doctorandus bedrijfskunde behaald aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Wij zijn continu wereldwijd op zoek naar beleggingskansen in uniek gepositioneerde kwaliteitsondernemingen zonder daarbij een benchmark als uitgangspunt te nemen

Sander Zondag, CIO OBAM

"De drijfveer voor het OBAM-team is het investeren wereldwijd in unieke, groeiende, sterk gepositioneerde en hoogrenderende ondernemingen, die op termijn naar verwachting ruim bovengemiddelde resultaten laten zien ," aldus Sander. Elementen zijn volgens hem onder andere unieke schaalbare producten of dienstverlening met ‘pricing power’, toenemende concurrentievoordelen, hoge en stabiele kasgeneratie en bovengemiddelde groei- en perspectieven. "Voor de uiteindelijke beslissing om hierin te beleggen is doorslaggevend in hoeverre de perspectieven inmiddels al zijn verdisconteerd in de aandelenkoers."

vorige Erwin van Zuidam, senior portfoliomanager
volgende Siegfried Kok, senior portfoliomanager
delen