Het OBAM perspectief

Het klimaat in plaats van de bui


Ons perspectief is middel tot lange termijn. We kijken dus meer naar het economische klimaat dan naar een incidentele bui. Zo blijven we op koers.

Het klimaat in plaats van de bui

Interesse in individuele bedrijven

Onze beleggingsstijl is actief. We zijn vooral geïnteresseerd in individuele bedrijven, en die voorkeur passen we wereldwijd toe vanuit brede macro-economische trends. Zo kunnen we structureel kansen signaleren en de meest aantrekkelijke eruit pikken.

Eigen hoogwaardige screenings

Wij hebben onze eigen hoogwaardige screenings ontwikkeld die we combineren met grondige en gedetailleerde analyse van industrieën en bedrijven. Deze gedegen aanpak helpt ons om die ondernemingen te ontdekken waarvan wij verwachten dat ze kunnen blijven profiteren aantrekkelijke groeitrends.

Aandelenkoersen zijn vaak grilliger dan de ontwikkelingen van de ondernemingen zelf rechtvaardigen. Dat creëert kansen voor langeretermijn-beleggers zoals OBAM.

shutterstock_173451509-1.jpg

Kansrijke bedrijven volgens OBAM

Welke stappen maken een bedrijf succesvol vanuit het OBAM perspectief?

1.  geïnvesteerd kapitaal (index 100)
2.  daarvan gaat 20 naar operationele kasstromen
3.  5 daarvan bestaat uit kapitaaluitgaven voor onderhoud, rente en dividend
4.  15 gaat er naar herinvesteerde kasstromen

En dat brengt de cyclus terug bij:

1.  geïnvesteerd kapitaal (100 + 15 = 115)
2.  daarvan gaat 23 naar operationele kasstromen, enzovoort

De aandelenkoers stijgt mee met de stijging van de winst van de onderneming.

delen