Fonds in beeld

DUFAS code Vermogensbeheerders

01.06.2017

DUFAS, de Nederlandse vereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders heeft in 2014 de DUFAS Code Vermogensbeheerders vastgesteld.

DUFAS code Vermogensbeheerders

BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheertak van BNP Paribas Groep. BNP Paribas Asset Management – met in Nederland de vennootschap BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. ('BNPP AM Nederland') – werkt zowel voor particuliere als voor institutionele beleggers. Voor particuliere beleggers vindt dit plaats via de distributie en het beheer van beleggingsfondsen, waaronder OBAM. Voor institutionele beleggers via het beheer van beleggingsmandaten, fiduciair management of het beheer van beleggingsfondsen.

BNPP AM is actief lid van DUFAS (Dutch Fund and Asset Management Association), de Nederlandse belangenvereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. In 2014 heeft DUFAS de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Deze Code omvat tien basisprincipes.

Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van vermogensbeheerklanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. BNPP AM Nederland onderschrijft deze principes en legt jaarlijks verantwoording af hoe zij deze principes heeft toegepast.

Aangezien BNPP AM Nederland een integraal onderdeel is van de internationale vermogensbeheeractiviteiten van BNP Paribas Groep, zijn veel processen op een internationale leest geschoeid. Vanzelfsprekend wordt hierbij rekening gehouden met de gebruiken en voorschriften zoals deze gelden in Nederland, inclusief richtlijnen volgend uit de DUFAS Code Vermogensbeheerders.

Meer weten?

Informatie over de tien principes en de terugkoppeling van BNPP AM Nederland over 2017 vindt u op www.bnpparibas-am.nl

delen