Kwartaalrapportages: Tussentijds de balans

Fonds in beeld

Kwartaalrapportages: Tussentijds de balans


Veel mensen vinden de kwartaalrapportages vooral interessant vanwege het overzicht van gekochte en verkochte aandelen. Wat vindt u?

Anderen gaat het vooral om de performance, en weer anderen letten juist op de vooruitzichten. Wat uw interesse ook heeft, hier vindt u de kwartaalrapportages: de meest recente staan bovenaan op de lijst.

delen