Fonds in beeld

Mogen wij aan u voorstellen


Onze Raad van Commissarissen is onafhankelijk en houdt toezicht op het bestuur van OBAM en het beleggingsbeleid. We stellen de commissarissen graag aan u voor.

Mogen wij aan u voorstellen

De Raad van Commissarissen van OBAM bestaat uit de volgende personen:

 

  • Jhr. drs. R.W.F. van Tets (sinds 1 juni 2011), Partner Laaken Asset Management N.V., volgens rooster aftredend in de Algemene Vergadering die de jaarrekening behandelt over het boekjaar 2022;
  • A.H. Lundqvist (sinds 20 november 2012), commissaris en toezichthouder bij meerdere organisaties, volgens rooster aftredend in de Algemene Vergadering die de jaarrekening behandelt over het boekjaar 2020;
  • Ir. M. Tiemstra (sinds 19 november 2013), voorzitter Raad van Bestuur Univé Noord-Holland, volgens rooster aftredend in de Algemene Vergadering die de jaarrekening behandelt over het boekjaar 2021;
  • F.P. Surry Msc. (sinds 8 juni 2017), Deputy Head of Equities BNP Paribas Asset Management, volgens rooster aftredend in de Algemene Vergadering die de jaarrekening behandelt over het boekjaar 2020.

 

Voor de taken van de Raad van Commissarissen verwijzen wij naar de statuten van OBAM.

vorige De harde en de zachte kanten
volgende Dividend: het hoe en waarom
delen