Fonds in beeld

Mogen wij aan u voorstellen


Onze Raad van Commissarissen is onafhankelijk en houdt toezicht op het bestuur van OBAM en het beleggingsbeleid. We stellen de commissarissen graag aan u voor.

Mogen wij aan u voorstellen

De Raad van Commissarissen van OBAM bestaat uit de volgende personen:

 

  • Jhr. drs. R.W.F. van Tets (sinds 1 juni 2011), Partner Laaken Asset Management N.V., volgens rooster aftredend in de Algemene Vergadering die de jaarrekening behandelt over het boekjaar 2022;
  • A.H. Lundqvist (sinds 20 november 2012), commissaris en toezichthouder bij meerdere organisaties, volgens rooster aftredend in de Algemene Vergadering die de jaarrekening behandelt over het boekjaar 2020;
  • F.P. Surry Msc. (sinds 8 juni 2017), Deputy Head of Equities BNP Paribas Asset Management, volgens rooster aftredend in de Algemene Vergadering die de jaarrekening behandelt over het boekjaar 2020.
  • Ir. M. Tiemstra (sinds 19 november 2013), voorzitter Raad van Bestuur Univé Regio+, volgens rooster aftredend in de Algemene Vergadering die de jaarrekening behandelt over het boekjaar 2021;

 

Voor de taken van de Raad van Commissarissen verwijzen wij naar de statuten van OBAM.

vorige De harde en de zachte kanten
volgende Dividend: het hoe en waarom
delen